Uruchamiamy Tymczasowy Wjazd na teren żłobka.

Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy dla Państwa tymczasowy wjazd na teren żłobka w godzinach porannych. Zwracam się ponownie z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy odprowadzaniu dzieci do żłobka. Teren dla samochodów i ruchu pieszego został wyznaczony taśmą.
Proszę zatem wszystkich rodziców, którzy odprowadzają dzieci pieszo o korzystanie z wejścia dla wyznaczonego ruchu pieszego, czyli wejście i wyjście furtką. Zauważyłam dziś trzy niebezpieczne sytuacje w których opiekun/rodzic wchodził bramą z dzieckiem równocześnie z wjeżdżającym na teren autem.
Jeszcze raz apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie ustalonej organizacji i nie generowanie dodatkowo niebezpiecznych sytuacji.
pozdrawiam serdecznie
Dorota Mońko
Uruchamiamy Tymczasowy Wjazd na teren żłobka.
W związku z pracami w ulicy Warszawskiej, informuję, iż w porozumieniu z UMM w godzinach od 07:30 do 08:30 tj. w godzinach wzmożonego ruchu samochodowego, udostępniony zostanie Państwu wjazd na teren żłobka. Zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania.
Informuję ponadto, że wjazd i wyjazd z terenu placówki odbywa się wyłącznie pojedynczo, brama wjazdowa do żłobka jest dosyć wąska i uszkodzenie jej spowoduje ponowne zamknięcie oraz obciążenie kosztami ew. naprawy. Wjazd na teren możliwy będzie wyłącznie w godzinach porannych. W godzinach popołudniowych, nie widzę takiej konieczności, gdyż odbieranie dzieci ze żłobka rozciąga się od godz. 15:00 do godz.17:30 tj. w dużym odstępie czasowym i nie obserwuje się wówczas wzmożonego ruchu osób odbierających.
z poważaniem
Dorota Mońko
Skip to content