Osoba do organizowania i prowadzenia zajęć rytmiki

Żłobek Publiczny w Milanówku zatrudni na umowę zlecenie 1 raz w tygodniu osobę do  Organizowania i prowadzenia zajęć rytmiki oraz współorganizowania imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w żłobku. Zajęcia będą odbywały się na terenie żłobka publicznego w Milanówku ul. Warszawska 18a wyłącznie w dni powszednie pn -pt pomiędzy godz 09:15 -11:00 zgodnie z zawartym i zatwierdzonym przez dyrektora harmonogramem. Termin prowadzenia zajęć- od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2020r

w żłobku będą realizowane 4 jednostki dydaktyczne w czterech grupach wiekowych dla dzieci od 10 mż do lat 3

dla danej grupy żłobkowej może być przeprowadzona jednorazowo 1 jednostka dydaktyczna.

1 jednostka dydaktyczna = 15 min.

 

Osoby ubiegające się o prowadzenie zajęć z rytmiki powinny posiadać wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w  pracy z dziećmi.

W ofercie proszę zawrzeć cenę za 1 jednostkę dydaktyczną brutto

Oferty proszę składać:

  • siedzibie żłobka
  • pocztą na adres

Żłobek Publiczny w Milanówku

ul. Warszawska 18 a

05-822 Milanówek

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor@zlobek.milanowek.pl

do dnia 30 września 2020r  do godz 15:00

 

Skip to content