Opieka zastępcza w okresie 16-27.08.2021

Szanowni Rodzice
Otrzymałam  potwierdzoną informację, iż w okresie 16 do 27 sierpnia 2021r w czasie trwania napraw gwarancyjnych w budynku naszego żłobka istnieje możliwość skorzystania z opieki zastępczej w Przedszkolu przy ul. Herberta w Milanówku. W związku z ograniczoną ilością miejsc Rodzice, którzy w tym okresie nie mają zaplanowanego urlopu i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów w grupach lub do dyrektora żłobka w celu złożenia deklaracji o zapewnienie opieki w placówce zastępczej dla swojego dziecka.
W celu sprawnej organizacji proszę o zadeklarowanie chęci skorzystania z placówki zastępczej do dnia 6 sierpnia 2021r.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Przedszkola i aktywnej pomocy w tym zakresie pracowników Urzędu dostaliśmy do dyspozycji jedną salę z zapleczem sanitarnym na parterze budynku/ oczywiście ogólna szatnia dla dzieci żłobkowych również będzie dostępna/. Informuję, iż zmienią się godziny pracy żłobka, który musi dostosować się do godzin pracy przedszkola. W okresie zastępstwa  grupa żłobkowa będzie funkcjonować w godzinach od 07:00 do 17:00 ( w godzinach pracy przedszkola) nie będzie podziału na grupy wiekowe ponieważ jak wspomniałam do dyspozycji mamy 1 salę, a przedszkole w tym okresie pełni dyżur letni dla swoich przedszkolaków.
Opiekunowie ze żłobka przejdą wraz  z dziećmi do zastępczego budynku, jednakże nie zawsze opiekę sprawować będą Panie, które na co dzień opiekują się dzieckiem w danej grupie.  Posiłki zostaną zapewnione przez firmę cateringową obsługującą nasz żłobek.
W sprawach związanych z reżimem sanitarnym rodzice  i personel żłobka dostosowuje się do procedur panujących w placówce Przedszkola przy ul. Herberta. Przypominam, że do żłobka przyjmowane są wyłącznie  zdrowe.
Rzeczy osobiste dzieci proszę odebrać ze żłobka 13 sierpnia 2021 (piątek) i dostarczyć w dniu 16-08-2021r do przedszkola. Zgłoszenie nieobecności odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie na nr telefonu do sekretariatu poprzez sms lub telefon pod nr 509350896 do godz 08:00.
Więcej szczegółów dotyczących organizacji opieki przedstawimy Państwu od 9 sierpnia2021r.
Reasumując
Pisemną deklarację chęci skorzystania z opieki zastępczej w przedszkolu przy ul. Herberta proszę złożyć pisemnie z określeniem szczegółowego  terminu  oraz godzin pobytu dziecka w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 06-08-2021r.
pozdrawiam serdecznie
Dorota Mońko

Pytania i wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do dyrektora żłobka.

Pytania i wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do dyrektora żłobka.

Skip to content